Vad är fettfrysning?
Fettfrysning eller cryolipolysis som det också kallas, är en effektiv behandling som genom en kontrollerad nedkylning av lokala fettdepåer ger ett permanent behandlingsresultat. Fettcellerna är extra känsliga för kyla och just därför kan man med en kontrollerad kyla från 0 till -10°C se till att fettcellerna kristalliseras och dör utan att skada omliggande vävnader.

Vilka resultat kan jag förvänta mig av Cryolipolysis?
Precis som fettsugning är Cryolipolysis en metod för att avlägsna envisa lokala fettdepåer hos patienter som i övrigt är i god form. Det är inte ett sätt att behandla generell övervikt.
Cryolipolysis används i första hand för ett reducera fett från magen, höfter, rygg, bh-band, baksida armar, samt in-, ut- och baksida lår.
Studier visar en ca. 20%-ig reduktion av fettet på det behandlade området efter en behandling. Andra studier visar på åtminstone 10%. Det går att utföra mellan 1-4 behandlingar per område.
Cryolipolysis kan inte ersätta traditionell fettsugning men är ett alternativ för den som med rätt förutsättningar söker en enklare behandling utan smärta och behov av återhämtning.